สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research institute)
4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000

สื่อสารสาธารณะ

สกู๊ป/ข่าว สาธารณะ

สวรส.เร่งเดินหน้างานวิจัย หวังเป็นเครื่องมือติดตาม-เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการพัฒนาหลังการถ่ายโอนฯ - (6 ธ.ค. 2566)
https://www.hsri.or.th/news/1/4165

ผนึกความร่วมมือองค์กรสุขภาพ-สมาคม อบจ. ร่วม MOU หนุนเพิ่มประสิทธิภาพถ่ายโอน รพ.สต.ฯ สู่เป้าหมาย “ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน” - (1 ธ.ค. 2566)
https://www.hsri.or.th/news/1/4164

สวรส.ระดมการมีส่วนร่วม “สธ.-อปท.” พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมพัฒนาคุณภาพวิจัย สู่ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการปฐมภูมิ หลังถ่ายโอน - (1 ธ.ค. 2566)
https://www.hsri.or.th/news/1/4163

สวรส. ตั้งทีม HSIU หน่วยจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการตัดสินทางนโยบายแบบใหม่ ร่วมติดตามสถานการณ์ถ่ายโอนฯ พร้อมหนุนงานวิชาการ เคลื่อนทันการแก้ปัญหา-พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพปฐมภูมิเกิดประโยชน์สูงสุด - (24 พ.ย. 2566)
https://www.hsri.or.th/news/1/4156

สวรส.ร่วมกับคณะทำงาน HSIU ประมวลสถานการณ์ถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. พร้อมวางแผนเดินหน้างานวิจัย เป้าหมายสู่การกระจายอำนาจด้านสุขภาพเพื่อประชาชน - (19 ก.ย. 2566)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/14632

ต้นแบบถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ. ปราจีนฯ ยกจังหวัด กับเสถียรภาพ-สัมพันธภาพ “ท้องถิ่น” อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ - (13 ก.ค. 2566)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/14540

สวรส.ตั้งคณะทำงานเชิงรุก Health System Intelligent Unit (HSIU) เคลื่อนภารกิจ “ถ่ายโอนฯ รพ.สต.” ด้วย “งานวิจัย” สู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบ - (7 ก.ค. 2566)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/14526

เปิดงานวิจัย “ถ่ายโอนฯ รพ.สต.” กรณีพื้นที่พิษณุโลก : ชงปรับกฎหมาย หนุนการดำเนินงานไม่สะดุด-ประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชน - (28 เม.ย. 2566)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/14415

สวรส.เดินหน้าวิจัยต่อเนื่อง เคลื่อน “ถ่ายโอน รพ.สต.” เตรียมความพร้อม “คน งาน เงิน” สู่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ - (23 ก.ย. 2565)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/13993

ถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ “กระจายอำนาจด้านสุขภาพ” สู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน - (16 ก.ย. 2565)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/13981

เส้นทางกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : ส่องหลังถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. วิจัยประกบเร่งจัดทำข้อเสนอแนวทางจัดสรรงบประมาณ คน-เงิน-ของ ต้องไม่สะดุด ยึดหลักประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ - (2 ส.ค. 2565)
https://wwwold.hsri.or.th/media/news/detail/13904